Plan 'n Parks personliga datasäkerhetspolicy

 

Detta är en översikt som beskriver hur vi använder de personuppgifter som du ger eller lämnar kvar när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

 

 1. Ägar- och kontaktuppgifter


Denna webbplats ägs och underhålls av:

CVR: 38651722 (danskt företagsregistreringsnummer)
Tel: (+45) 81908032
Mail: hello@plannpark.com

 

 1. Insamling av personuppgifter

  Vi informerar dig alltid innan vi sparar personuppgifter om dig. Data som vi sparar kan innehålla t.ex. namn, din mailadress, ditt telefonnummer, ditt fordons registreringsnummer, GPS-koordinater, betalningsinformation och liknande identifierare samt inköpshistoria.

 

Vi samlar in data när:

 • Du köper parkering på vår App
 • När du registrerar dig till vårt nyhetsbrev
 • När du skapar en profil på vår App
 • När du kontaktar vår kundtjänst

 

Även om du använder din mailadress i mer än en ovan angiven instans, kommer dina uppgifter samlas på bara ett ställe.

 

 1. Användning av personuppgifter

  Personuppgifter samlas in och används för följande ändamål
 • Orderläggning i Plan 'n Park app
 • Registrera dig för vårt nyhetsbrev
 • Administration av användarkonto / profil
 • Samla in och utvärdera användarrapportering
 • Översikt över inköpshistoria
 • Beteendebaserad marknadsföring och profilering
 • Statistik
 • Annan marknadsföring, t.ex. på tredje parts plattform som Facebook och Google
   

Vi betonar att användningen av dina personuppgifter i marknadsföring sker endast om du uttryckligen har givit ditt samtycke, om inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan samtycke.

 

Vi spårar vilka delar av webbplatsen och vår app våra användare besöker liksom vilka produkter användarna föredrar. Dessa dataset innehåller inte personuppgifter. Den insamlade datan hjälper oss att bättre förstå hur användarna använder webbplatsen och appen. Denna information används för att förbättra båda delar. Vi använder data på alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som grupp använder webbplatsen och appen, och baserat på detta försöker vi förbättra webbplatsen och appen.
 

 1. Vidarebefordran

  Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part utan ditt samtycke. Under vissa omständigheter och enligt lagen är det dock nödvändigt att vidarebefordra uppgifter till rättsliga myndigheter. Detta kan t.ex. inkludera data vidarebefordrad till polis vid misstänkt kreditkortsbedrägeri.

  Om företaget omstruktureras eller delvis eller fullständigt säljs av företaget, kommer vidarebefordran av uppgifter endast att ske enligt gällande rättslig ram som gäller för hantering av personuppgifter.
   
 2. Radering av personuppgifter

  Dina personuppgifter kommer att raderas när vi inte längre behöver dem för att uppfylla ovan angivna syften. Anonyma data kan hanteras och lagras längre.
   
 3. Cookies

  Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Cookies.
   
 4. Säkerhet

  Vi genomför olika säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. På detta sätt strävar vi efter att skydda din personliga integritet på bästa möjliga sätt.

  När en reservation eller order görs på vår app eller hemsida skickas din kreditkortsinformation direkt till vår betalningsleverantör. På så sätt har vi inte tillgång till dina kreditkortsuppgifter. Vi använder en ledande betalningsleverantör, PayLike.


Dina personuppgifter är lösenordsskyddade
 

 1. Dina rättigheter

  Du är när som helst berättigad att känna till personuppgifterna om dig som vi hanterar, om än med vissa lagstadgade undantag. Vidare har du rätt att göra invändningar mot datainsamling och mot vidare hantering av dina personuppgifter. Du har också rätt att få data korrigerad, raderad eller blockerad.
   
 2. Återkalla samtycke

  Du har rätt att återkalla samtycke som ges när som helst. Vi fortsätter sedan att radera dina uppgifter, såvida vi inte kan fortsätta hantera dem på annan rättslig grund. Om du vill återkalla samtycke kan du kontakta oss på hello@plannpark.com eller tel (+45) 5191 526
   
 3. Externa länkar etc.


Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser eller integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra företags webbplatser eller deras policy när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanar vi dig att läsa ägarens policy om skydd av personuppgifter och deras relevanta policyer.

 1. Ändra data och information

  Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort de personuppgifter vi samlat om dig, om du vill komma åt nämnda data eller om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter, kontakta oss på hello@plannpark. com eller telefon (+45) 5191 5126. Du kan också skriva till följande adress:

  Plan 'n Park
  Bredgade 36B, st 
  1260 Köpenhamn K
  DANMARK
   
 2. Klagomål

  Om du vill klaga på hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt ovan. Du kan också kontakta de danska myndigheterna som reglerar hanteringen av personuppgifter "Datatilsynet".